10 Malaikat Yang Wajib Diketahui Beserta Tugasnya

10 Malaikat Yang Wajib Diketahui Beserta Tugasnya – Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah swt menciptakan malaikat yang diberikan tugas untuk melaksanakan dan menyampaikan perintahnya.
Adapun sepuluh malaikat yang wajib diimani beserta tugasnya adalah sebagai berikut ini :

 1. Malaikat Jibril : Tugasnya ialah menyampaikan wahyu Allah swt kepada para utusannya.
 2. Malaikat Mikail : Tugasnya ialah mengatur pembagian rezeki kepada setiap mahluknya.
 3. Malaikat Israfil : Tugasnya ialah meniup sangkakala pada hari kiamat.
 4. Malaikat Izrail : Tugasnya ialah mencabut nyawa semua mahluk hidup.
 5. Malaikat Munkar : Tugasnya ialah memeriksa amal perbuatan manusia.
 6. Malaikat Nakir : Tugasnya ialah mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur.
 7. Malaikat Raqib : Tugasnya ialah mencatat amal perbuatan manusia yang baik
 8. Malaikat Atid : Tugasnya ialah mencatat amal perbuatan manusia yang buruk.
 9. Malaikat Malik : Tugasnya ialah menjaga pintu neraka.
 10. Malaikat Ridhwan : Tugasnya ialah menjaga pintu surga.

Selain dari sepuluh malaikat yang ada diatas, tentunya masih banyak lagi malaikat ciptaan allah swt, namun yang wajib diketahui hanyalah sepuluh malaikat tersebut.

Mungkin nama malaikat yang sering  paling kita dengar adalah malaikat jibril karena jibril bertugas menyampaikan wahyu untuk para nabi dan rasul.

malaikat yang wajib diketahui
Demikianlah penjelasannya. Itulah 10 Malaikat Yang Wajib Diketahui Beserta Tugasnya.

Semoga tulisan ini menambah wawasan dan juga pengetahuan kita semua, khususnya untuk penulis sendiri. Sekian dan terima kasih.

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

 • 10 malaikat beserta tugasnya
 • 10 malaikat dan tugasnya
 • malaikat yang wajib diketahui
 • tugas malaikat munkar
 • malaikat dan tugasnya
 • 10 malaikat beserta tugas nya
 • malaikat beserta tugasnya
 • sepuluh malaikat beserta tugasnya
 • tugas malaikat nakir
 • malaikat yg wajib diketahui
loading...
10 Malaikat Yang Wajib Diketahui Beserta Tugasnya | Jaya Kurnia | 4.5