Pengertian dan Syarat Wajib Zakat Fitrah

Pengertian dan Syarat Wajib Zakat Fitrah – Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci.
Pengertian dan Syarat Wajib Zakat Fitrah – Pada setiap hari raya fitri, wajib atas tiap tiap orang islam baik laki-laki atau perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba sahaya, membayar zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi tiap orang islam ialah 1 sha’ = 3 liter atau 2.5 kg beras. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu berupa beras atau makanan pokok bagi suatu daerah tertentu.
Syarat Wajib Zakat Fitrah

  1. Orang islam
  2. Memiliki kelebihan harta dari keperluan makan untuk diri sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi pada malam hari raya dan esok paginya
  3. Orang itu telah ada ketika matahari terbenam di akhir bulan ramadhan

 

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

  1. Waktu jawaz, zakat fitrah sudah boleh dikelaurkan sejak masuk bulan ramadhan, hingga akhir ramadhan
  2. Waktu wajib, yaitu dari mulai terbenamnya matahari di akhir ramadhan, hingga selesai shalat ied.
  3. Dianjurkan dikeluarkan sesudah shalat subuh 1 syawal, sebelum berangkat shalat ied
  4. Apabila dikeluarkan sesudah shalat ued, nilinya hanya sedah saja.

Pengertian dan Syarat Wajib Zakat Fitrah
Demikianlah artikel tentang nisab zakat fitrah ini.

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

 • syarat wajib zakat fitrah
 • sebutkan syarat wajib zakat fitrah
 • syarat zakat fitrah
 • penjelasan syarat wajib zakat fitrah
 • sebutkan syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah
 • Sebutkan syarat wajib zakat fitrah ?
 • sebutkan syarat2 wajib zakat fitrah
 • syarat wajih zakat fitrah
loading...
Pengertian dan Syarat Wajib Zakat Fitrah | Jaya Kurnia | 4.5