Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan

Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan – Dalam islam ada yang disebut dengan hukum waris, yang dimana itu membahas mengenai bagaimana, dan seperti apa pembagian harta warisan yang berdasarkan syariat islam. Adapun penjelasannya adalah berikut ini, Seseorang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut :
a. Nasab (keturunan), yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya saudara berserta anak-anak mereka serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka.

b. Pernikahan, yaitu akad yang sah menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya.

c. Wala‘,Yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika buda yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu.
sebab menerima harta warisanSemoga saja bahasan dari topik kali ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita semua, khususnya yang berurusan dengan harta waris atau warisan.

Tentunya kita seringkali mendengar mengenai harta warisan ini bahkan tidak jarang ada yang sampai bertengkar gara gara memperebutkan harta warisan ini. Padahal itu tidak boleh dan juga sebenarnya cara pembagian harta warisan pun sudah diatur di dalam agama islam.

Itulah beberapa faktor atau Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan.

Artikel Lainnya :

Kata Kunci Halaman Ini:

  • sebab sebab menerima warisan
  • sebab sebab mendapat warisan
  • sebab mendapatkan warisan
  • sebab sebab menerima harta warisan
  • sebab memperoleh harta warisan
  • sebab sebab orang mendapat warisan
  • penyebab seseorang mendapatkan warisan
  • sebab sebab memperoleh harta warisan
  • sebab sebab mendapatkan harta waris
  • 4 sebab seseorang mendapat harta warisan
loading...
Sebab-Sebab Menerima Harta Warisan | Jaya Kurnia | 4.5