Makna Beriman Kepada Qada dan Qadar – Qada atau Qadar atau takdir berjalan menurut hukum “sunatullah”. Artinya keberhasilan hidup seseorang sangat bergantung sejalan atau tidak sejalan dengan sunatullah. Sunatullah adalah

Dalil-Dalil Tentang Qada dan Qadar – Allah swt menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firmannya dan juga dalam beberapa hadis rasulullah saw, diantaranya menyatakan : a. Dalil Al-Qur’an 1) “Sesungguhnya

Pengertian Qada dan Qadar – Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar, sebagian ulama mengartikan sama, dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Untuk

Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir – Semua ciptaan Allah swt yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah swt tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya.

Hakikat Beriman Kepada Hari Akhir – Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik

Pokok-Pokok Keimanan Pada Hari Akhir – Berikut adalah beberapa rincian atau hakikat daripada beriman kepada hari akhir. Setiap insan manusia yang beragama pastilah beriman, begitupun umat islam, ada rukun iman

Memahami Makna Beriman Kepada Hari Akhir – Hari Akhir menurut bahasa artinya “Hari Penghabisan” (Q.S. al-Baqarah/2: 177), juga disebut “Hari Pembalasan” (Q.S. al-Fatihah/1:4). Sedangkan menurut istilah, Hari Akhir adalah hari