Untuk mengetahui fungsi badan golgi berarti kita juga perlu mengetahui apa itu badan golgi dan bagai mana sejarahnya. Badan golgi merupakan sebuah organel sel yang seringkali dijumpai pada sel eukariotik.