12 Kegunaan Oksigen Dalam Industri – Oksigen atau di sebut O dalam tabel periodik merupakan unsur Netral dan dapat bereaksi dengan semua unsur. Bagi kehidupan mahluk hidup oksigen mutlak diperlukan untuk

12 Manfaat Oksigen Bagi Tubuh Manusia – Oksigen merupakan unsur yang paling banyak dijumpai di bumi selain helium dan hydrogen yang menempati urutan pertama dan kedua. Oksigen merupakan salah satu alasan