4 Macam Riba Menurut Ulama Fiqih

4 Macam Riba Menurut Ulama Fiqih – Riba dalam bahasa timur atau Arab memiliki makna bertambah atau bertumbuh. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa riba merupakan penambahan pada barang-barang special. Riba sendiri dilarang dan merupakan sesuatu yang di haramkan dalam ajaran Islam. Sehingga kesimpulannya riba merupakan akad pertukaran  pada barang tertentu yang mengakibatkan beberapa penambahan. […]

4 Macam Riba dan Contohnya

4 Macam Riba dan Contohnya – Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya riba dalam islam adalah haram, dan siapun yang melukakannya akan mendapatkan dosa. Telah disebutkan pula dalam Al-Qur’an yang artinya,”dan telah aku halalkan jual beli dan kuharamkan riba. Sudah sangat jelas disebutkan dlalam Al-Qur’an bahwa riba itu haram dan tidak boleh untuk dipraktekkan dalam kehidupan […]

Macam-Macam Riba dan Penjelasannya

Macam-Macam Riba dan Penjelasannya – Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita selalu berhubungan dengan ekonomi dan terkadang kita sering menjumpai riba di dalamnya. Dalam Islam, riba adalah satu hal yang merupakan perbuatan tercela bahkan haram dan harus dihindari. Untuk itulah, kita perlu memperlajari dan mengetahui apa itu riba dan seperti apa bentuk-bentuk atau macam-macam riba sehingga aktifitas […]