Jelaskan Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara

Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan Raja Purnawarman yang terusĀ  berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara kurban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa.