Pengertian Habitat dan Contohnya

Pengertian Habitat dan Contohnya  – Habitat merupakan tempat tinggal suatu makhluk hidup dan berkembang biak. Menurut Shelford dan Clements, Habitat merupakan lingkungan fisik yang berada pada sekitar spesies, komunitas, kelompok spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut.

Suatu habitat terdiri dari faktor fisik, seperti kelembaban, tanah, ketersediaan cahaya, kisaran suhu dan juga faktor biotik seperti adanya predator dan ketersediaan makanan.

Semua makhluk hidup atau organisme memiliki habitat dan tempat tinggal masing-masing. Istilah habitat juga dipakai untuk menunjukkan tempat tumbuhnya sekelompok organisme dari beberapa spesies yang membentuk suatu komunitas.

Misalnya untuk menyebut tempat kehidupan padang rumput dapat disebut sebagai habitat padang rumput, untuk hutan mangrove maka dapat menggunakan istilah habitat hutan mangrove, untuk hutan pantai maka dapat menggunakan istilah habitat hutan pantai, dan juga untuk hutan rawa maka dapat menggunakan habitat hutan rawa.

Pengertian Habitat dan Contohnya

Habitat sekelompok organisme akan mencakup organisme lain yang juga merupakan komponen lingkungan biotik dan komponen lingkungan abiotik. Semua makhluk hidup akan mendapatkan segala hal yang dibutuhkan dari habitnya masing-masing, misalnya air, makanan dan tempat berkembang biak.

Di dunia ini hanya terdapat dua habitat utama, yaitu habitat darat dan laut. Penyesuaian habitat makhluk hidup tentunya berbeda-beda, hal ini sesuai dengan perilaku, jenis, sesuai bentuk tubuh, jenis makanan dan jenis kegunaannya.

Contoh Habitat

Contoh habitat adalah:

1. Pepohonan hutan, adalah habitat orangutan.
2. Semak-semak hutan, ialah habitat babi hutan.
3. Habitat ikan paus, dan ikan hiu adalah air laut.
4. Habitat ikan mas, ialah air tawar.
5. Habitat Harimau, ialah Hutan.
6. Habitat buaya muara, ialah perairan payau.
7. Habitat pohon bakau, ialah daerah pasang surut.
8. Habitat pohon kulapang dan butun, ialah hutan pantai.
9. Habitat waru gunung ialah hutan dataran tinggi .
10. Habitat cemara gunung ialah hutan dataran tinggi .
11. Habitat manggis, ialah hutan rawa dan hutan dataran rendah.
12. Habitat Pohon Aren, ialah tanah dataran rendah sampai daerah pegunungan.
13. Habitat ramin, ialah hutan gambut.
14. Habitat pohon durian, ialah dataran rendah.
15. Habitat pohon anggota family Dipterocarpaceae, ialah dataran rendah.
16. Habitat katak, ialah air tawar.
17. Habitat pohon kaktus, ialah tanah yang kering atau tandus.
18. Habitat lumut, ialah tanah yang lembab.
19. Habitat teratai, ialah Air.
20. Habitat singa, ialah hutan darat.

Contoh habitat lain yaitu, kantong semar yang merupakan tanaman karnivora yang berbentuk unik di temukan di Amerika Serikat. Tumbuhan ini bertahan hidup dengan cara menjebak dan mencerna serangga-serangga kecil.
Pengertian Habitat dan Contohnya
Tumbuhan ini hanya dapat ditemukan di daerah berawa yang kurang banyak mineral, namun mempunyai kelembaban dan dapat menerima sinar matahari. Tumbuhan kantong semar juga membutuhkan tanah yang memiliki tingkat pH yang rendah. Tidak ada banyak tempat untuk kantong semar berkembang biak, karena tumbuhan ini hanya hidup didaerah yang khusus.

Artikel Lainnya :

  • Pengertian dan Proses Oogenesis

Related Posts