Sebutkan 5 Periodisasi sejarah Indonesia menurut Muh. Yamin

Sebutkan 5 Periodisasi sejarah Indonesia menurut Muh. Yamin

Periodisasi sejarah Indonesia menurut Muh. Yamin dalam bukunya 6.000 Tahun Sang Merah Putih sebagai berikut.

  1. Zaman praaksara sampai permulaan tarikh Masehi.
  2. Zaman protohistoris, dari permulaan tarikh Masehi sampai abad VII.
  3. Zaman Sriwijaya–Syailendra (abad VII–XII).
  4. Zaman Singasari–Majapahit (abad XIII–XVI)
  5. Zaman penyusunan kemerdekaan Indonesia sejak abad XVI–XIX.