Sebutkan 6 ciri berpikir diakronis!

Ciri-ciri berpikir diakronis adalah sebagai berikut.

  1. Mengkaji dengan berlalunya masa.
  2. Menitikberatkan pengkajian peristiwa pada
  3. Bersifat historis atau komparatif.
  4. Bersifat vertikal.
  5. Terdapat konsep perbandingan.
  6. Cakupan kajian lebih luas.