sistem pernapasan pada manusia

sistem pernapasan pada manusia

1.      Volume udara pernafasan yang dapat keluar masuk secara normal melalui inspirasi dan ekspirasi biasa adalah …

a.       Volume tidal

b.      Volume residu

c.       Volume cadangan inspirasi

d.      Volume cadangan ekspirasi

Jawaban : A

Volume udara pernafasan yang dapat keluar masuk secara normal melalui inspirasi dan ekspirasi biasa disebut volume tidal.

2.      Perhatikan gambar organ pernapasan berikut !

Proses yang terjadi pada organ yang ditunjuk adalah …

a.       Pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen

b.      Penolakan benda asing pada udara pernafasan

c.       Pengeluaran gas karbondioksida dan oksigen

d.      Penyesuaian suhu dan kelembaban udara pernafasan

Jawaban : B

Organ yang ditunjuk tanda panah adalah trakea. Trakea berfungsi sebagai penyaring kotoran atau penolakan benda asing yang ikut terbawa udara pada saat bernafas.

3.      Perhatikan gambar berikut !

Pada gambar yang ditunjuk terjadi proses …

a.       Difusi gas CO2 dan O2

b.      Pelepasan gas O2 dan air

c.       Pengaturan suhu udara pernafasan

d.      Pengaturan kelembaban udara pernfasan

Jawaban : A

Bagian yang ditunjuk tanda panah adalah alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbondioksida.

Related Posts