Soal dan pembahasan Faktorisasi suku aljabar smp

Soal dan pembahasan

Hasil pemfaktoran dari 3x2 + 8x – 3 adalah …..

 1. (3x – 1)(x + 3)
 2. (x – 1)(3x + 1)
 3. (3x + 1)(x – 3)
 4. (3x – 1)(x – 1)

Pembahasan:

3x2 + 8x – 3

Diketahui: a = 3, b = 8, dan c = -3. Tentukan bilangan yang apabila ditambah hasilnya 8, dan apabila dikali hasilnya -9. Bilangan tersebut adalah 9 dan -1 maka:

3x2 + 8x – 3 = 3x2 + 9x – x – 3

= 3x(x + 3) – (x + 3)

= (3x – 1)(x + 3)

Jawaban: a

Bentuk sederhana dari 6x2 + x – 2/4x2 – 1 adalah …..

 1. 3x + 2/2x + 1
 2. 3x – 2/2x + 1
 3. 3x + 2/2x – 1
 4. 3x – 2/2x – 1

Pembahasan:

= 6x2 + x – 2/4x2 – 1 = (3x + 2)(2x – 1)/(2x + 1)(2x – 1)

= (3x + 2)/(2x + 1)

Jawaban: a

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

(i) 12x2 – 14x = 2x(6x – 7)

(ii) 6x2 + x – 21 == (3x + 7)(2x – 3)

(iii) 2x2 – 5x – 25 = (2x + 5)(x – 5)

(iv) 102 – 41x + 27 = (2x – 9)(5x – 3)

Pernyataan yang benar adalah …..

 1. (i) dan (ii)
 2. (ii) dan (iii)
 3. (iii) dan (iv)
 4. (i) dan (iii)

Pembahasan:

(i) 122 – 14x = 2x(6x – 7) (Benar)

(ii) 6x2 + x – 21 tidak dapat difaktorkan (Salah)

(iii) 22 – 5x – 25 = (2x + 5)(x – 5) (Benar)

(iv) 102 – 41x + 27 tidak dapat difaktorkan (Salah)

Jadi, pernyataan yang benar adalah (ii) dan (iii).

Jawaban: c

Hasil dari (2a – 2)2 adalah …..

 1. 4a2 – 4a – 4
 2. 4a2 – 4a + 4
 3. 4a2 – 8a + 4
 4. 4a2 – 8a – 4

Pembahasan:

(2a – 2)2 = (2a – 2)(2a – 2)

= 4a2 – 4a – 4a + 4 = 4a2 – 8a + 4

Jawaban: c

Hasil dari (2x – 2)(x + 5) adalah …..

 1. 2x2 – 12x – 10
 2. 2x2 + 12x – 10
 3. 2x2 + 8x – 10
 4. 2x2 – 8x – 10

Pembahasan:

(2x – 2)(x + 5) = 2x2 + 10x – 2x – 10

= 2x2 + 8x – 10

Jawaban: c

Related Posts