Soal dan pembahasan tentang protozoa

Jawaban:B

Protozoa berkloroplas merupakan organisme autotrof dan bertindak sebagai produsen dalam ekosistem. Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat memenuhi kebutuhan makanannya sendiri sedangkan produsen merupakan makhluk hidup yang dapat berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan bioenergi.

2. Beberapa ciri protozoa, antara lain:

1. Tubuhnya mempunyai bulu getar

2. Alat untuk bergerak berumpa bulu cambuk

3. Mempunyai dua buah inti [adsense1]

4. Berkembang biak dengan cara membelah diri dan konjugasi

5. Hidup secara bebas dan parasit

Dari ciri-ciri di atas, yang merupakan ciri-ciri Flagellata adalah ….

A. 1,3, dan S D. 2, 4, dan S

B. 1, 2, dan 4 E. 2,3, dan 4

C. 1,3, dan 4

Jawaban: E

3. Ciri-ciri Flagellata, antara Iain: Bersel satu (uniseluler) Eukariotik

Bergerak dengan bulu cambuk (flagel)

Berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan

transversal dan generatif dengan kunjugasi

Hidup secara bebas atau parasit.

Parasit berikut ini yang hidup dalam plasma darah adalah ….

A. Trypanosoma D. Fasciola

B. Plasmodium E. Necator

C. Taenia

Jawaban: A

Trypanosoma adalah protozoa dari kelas Flagellata yang hidup parasit dalam plasma darah. Contohnya, Trypanosoma gambiense, parasit pada plasma darah manusia dan menyebabkan penyakit tidur.

4. Perhatikan beberapa tahapan teptoduksi Plasmodium malatiae berikut ini!

1. Gametosit

2. Ookinet

3. Merozoit

4. Sporzoit

5. Tropozoit

Fase perkembangan Palsmodium malariae yang terjadi dalam tubuh manusia secara urut adalah ….

A. 1, 2, dan4

B. 1, 4, dan S

C. 3, 5, dan 1

D. 4, 3, dan 5

E. 5, 4, dan 2

Jawaban: D

Setelah tubuh manusia terkena gigitan nyamuk malaria, sporozoit masuk dalam darah manusia dan menuju ke set-set hati. Di dalam hati ini sporozoit akan membelah dan membentu kmerozoit, akibatnya sel-sel hati banyak yang rusak . Selanjutnya, merozoit akan menyerang atau menginfeksi eritrosit. Di dalam eritrosit, merozoit akan membelah diri dan menghasilkan lebih banyak merozoit. Dengan demikian, ia akan menyerang atau menginfeksi pada eritrosit lainnya yang menyebabkan eritrosit menjadi rusak, pecah, dan mengeluarkan merozoit baru. Pada saat inilah dikeluarkan racun dari dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan tubuh manusia menjadi demam. Merozoit ini dapat juga membentuk gametosit apabila terisap oleh nyamuk (pada saat menggigit) sehingga siklusnya akan terulang lagi dalam tubuh nyamuk, demikian seterusnya.

5. Plasmodium vivax lebih berbahaya daripada Plasmodium falciparum.

SEBAB

Sporulasi Plasmodium vivax berlangsung 1 atau 2 kali 24 jam.

Jawaban: E

Plasmodium penyebab penyakit malaria ada tiga macam, yaitu:

Plasmodium falciparum, penyebab penyakit malaria tropicana.

Sporulasi tak menentu Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertian. Sporulasi setiap 48 jam.

Plasmodium malariae, pennyebab penyakit malaria kuartana. Sporulasi setiap 72 jam.

Plasmodium falciparum lebih berbahaya dibandinqkan P. vivax karena sporulasinya tak menentu.

6. Protozoa yang hidup di perairan laut, dapat melakukan bioluminesensi atau memancarkan cahaya sehingga laut menjadi terang adalah . . . .

a. Heliozoa

b. Foraminifera

c. Arcella

d. Radiolaria

e. Noctilluca milliaris

7. Protozoa yang fosilnya berguna sebagai petunjuk dalam pencarian minyak bumi adalah . . . .

a. Foraminifera

b. Amoeba

c. Radiolaria

d. Trypanosoma

e. Paramaecium

8. Protozoa yang bersel satu ada yang bergerak secara amoeboid, yaitu . . . .

a. membuat semacam akar

b. dapat berpindah dengan membuat kaki

c. membuat aliran sitoplasma

d. membuat lekukan sitoplasma

e. membuat tonjolan protoplasma dengan disertai dengan aliran protoplasma ke satu arah