10 Faktor Kebangkrutan VOC – VOC mendapatkan masa kejayaan pada abad ke 16 hingga awal abad ke 17. Dan kerajaan-kerajaan dalam telah menjadi pelayan atau bawahan kepentingan VOC. Dan VOC sendiri