Aplikasi Tulisan Tangan ke Teks Terbaik

  • (Android, iPhone, iPad)
  • Catatan Baik 5. (iPhone, iPad)
  • Catatan Ditambah. (iPhone, iPad)
  • Pemindai Teks (OCR) (Android, iPhone, iPad)
  • Orang terkemuka. (iPhone, iPad)
  • Microsoft OneNote untuk iPad. (iPhone, iPad)
  • WritePad untuk iPad. (Android, iPhone, iPad)