5 Fungsi Al-Quran Sebagai Pedoman Umat Islam

Al Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman utama kehidupan manusia. Memahami fungsi dan ajaran Al Quran dengan baik akan menjadikan seorang muslim selalu berada pada jalan yag benar. Al Quran menjadi pedoman hidup seorang manusia baik itu di dunia maupun di akherat. Dalam Islam, Al Quran menjadi […]