Tag: Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata – Sejarah hukum acara perdata di indonesia mengalami tiga reglement atau perundang-undangan. 1.Reglement Of De Burgerlijke Rechts vordering Reglement of de burgerlijke rechts vordering ialah suatu perundang-undangan yang berlaku hanya bagi golongan atau kaum eropa. RBV ini dimaksudkan untuk melindungi golongan eropa. 2.Hiergiene In Landsch Reglement Ialah perundang-undangan yang berlaku bagi golongan […]

View More