Apa yang dimaksud dengan tindakan tersembunyi (masalah)

tindakan tersembunyi (masalah) : Situasi yang terjadi ketika suatu pihak tidak mengetahui atau tidak dapat memverifikasi beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu pertukaran. Misalnya, pemberi kerja tidak dapat mengetahui (atau tidak dapat memverifikasi) sejauh mana pekerja yang dipekerjakannya benar-benar bekerja. Juga dikenal sebagai: bahaya moral. Lihat juga: fitur tersembunyi (masalah).

Related Posts