Zakat Harta Benda dan Jenis Harta Benda Yang Wajib Dizakati

Zakat Harta Benda dan Jenis Harta Benda Yang Wajib Dizakati – Zakat hukumnya fardhu ain bagi muslim yang punya kekayaan satu nisab ataupun lebih.

Zakat ada berbagai macam dan salah satunya adalah zakat harta benda. Inilah jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati.

a. Emas dan Perak

Syarat wajib zakat bagi pemilik emas dan perak, ialah :

  1. Orang islam
  2. Merdeka
  3. Miliknya secara sempurna
  4. Sampai satu nisab
  5. Penyimpanan emas dan perak telah mencapai satu tahun

Zakat Harta Benda

b. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati ialah unta, sapi, kerbau dan kambing. adapun syarat wajib zakat bagi pemilik binatang ternak itu, ialah :

 1. Islam
 2. Merdeka
 3. Miliknya secara sempurna
 4. Mencapai satu nisab
 5. Kepemilikan telah mencapai satu tahun
 6. Digembalakan dipadang rumput

c. Biji Makanan Yang Mengenyangkan

Biji makanan yang menyenangkan yang wajib dizakati itu ialah beras, jagung, gandum, sagu atau makanan pokok. Adapun syarat wajib zakat bagi pemiliknya adalah :

 1. Islam
 2. Merdeka
 3. Miliknya secara sempurna
 4. Mencapai satu nisab, pada saat memanen
 5. Biji makanan itu mengeyangkan dan tahan lama

d. Harta Perniagaan

Adapun mengenai syarat wajib zakat perniagaan ini, sama dengan syarat wajib zakat emas dan perak.

Artikel Lainnya :

 • Adab Ziarah Kubur

Related Posts